Бухгалтерський облік для IT компанії

Бухгалтерська практика
  • розробник програмного забезпечення
  • інформаційні технології
  • понад 100 працівників

Середній обсяг реалізації за рік: 5 млн. дол. США

До нас звернувся представник міжнародної консалтингової фірми із таким запитом. Один з його клієнтів відкрив дочірню компанію в м. Одеса. Дочірня компанія займається розробкою та обслуговуванням програмного забезпечення. Стратегія розвитку дочірньої компанії полягала у наймі понад 300 IT-фахівців, які б стали частиною бек-офісу і дистанційно супроводжували проекти в інших країнах. Завдання клієнта полягало в наступному: розробити оптимальну організаційну структуру бізнесу, яка включала б мінімізацію ризиків, пов’язаних із персоналом та податками. Ми запропонували кілька варіантів організаційної структури.

Результат

На підставі наданої інформації клієнт прийняв рішення організовувати відносини з IT-фахівцями у межах договорів підряду, що істотно скоротило витрати компанії і успішно працює донині. Для цього клієнта ми вже понад три роки супроводжуємо процеси бухгалтерського і податкового обліку.

Если у вас аналогичная ситуация , напишите нам для решения вопроса