Фінансова звітність за МСФЗ

Переваги застосування МСФЗ-звітності для бізнесу

Розвиток і подальша інтеграція України у світову спільноту та глобалізація світових ринків вимагає від бізнесу, зокрема і складання публічної фінансової звітності в форматі, зрозумілому як українським, так і міжнародним користувачам. Тому представлення такої звітності в форматі національних стандартів бухгалтерського обліку не сприятиме розвитку бізнесу та залученню доступного фінансування. Також очевидно, що така звітність має готуватися за правилами, зрозумілими не лише українським, але й іноземним користувачам. Такими «універсальними» правилами підготовки фінансової звітності підприємств є міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ).

Окрім очевидних переваг застосування МСФЗ-звітності для бізнесу, не варто також забувати й про те, що з 01.01.2019р. значно розширився перелік суб’єктів господарювання, для яких це стало ще й законодавчою необхідністю. До таких підприємств належать:

 • підприємства, що становлять суспільний інтерес;
 • публічні акціонерні товариства;
 • підприємства, які здійснюють діяльність із видобутку корисних копалин загальнодержавного значення;
 • підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабміном – відповідно до п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419 (зокрема, фінансові та страхові компанії і ін.).

Які ж особливості звітності, що складена за МСФЗ?

Якщо ви переглядали МСФЗ-звітність, то мали змогу помітити, що як за структурою подання, так і за змістом така звітність суттєво відрізняється від звітності, складеної відповідно до національних стандартів. А отже, для складання даної звітності необхідно мати не лише глибокі теоретичні знання у сфері МСФЗ, а й практику їх застосування. Крім цього, підготовка фінансової звітності за МСФЗ потребує тривалого часу й значних зусиль, а головне – значних управлінських суджень (рішень) при виборі дозволених даними стандартами методів обліку та складання звітності.  Це в значній мірі впливає на фінансові результати діяльності компанії, а також на ступінь «привабливості» даної звітності. Як правило, переважна більшість «штатних» бухгалтерів на підприємствах не володіє такими специфічними знаннями та досвідом.

Враховуючи все вищенаведене, найбільш оптимальним варіантом для власників бізнесу та менеджменту компаній є делегувати процес підготовки фінансової звітності за міжнародними стандратами компаніям, що мають відповідний досвід у цій сфері.

Із 2008 року наша компанія входить до міжнародної мережі UHY International, що дає нам підстави гарантувати найвищу якість послуг із підготовки фінансової звітності за МСФЗ. Спеціалісти компанії UHY Prostor протягом останніх 10 років регулярно та успішно проводять подібні роботи для клієнтів із найрізноманітніших сфер бізнесу.

Замовивши послуги з підготовки МСФЗ-звітності у нас, ви можете бути впевненими в отриманні послуг найвищого рівня якості з найбільш оптимальним застосуванням дозволених даними стандартами альтернативних підходів до визнання доходів, витрат, активів та зобов’язань компанії.

Залишити заявку

  Контакти

  м. Київ, вул. Васильківська 14,
  БЦ “STEND”, оф. 315

  Аудиторська компанія “Ю Ейч Уай Простір ЛТД”

  Простір Бухгалтерські Послуги

  Адвокатське бюро Ольги Петрухіної

  LinkedIn

  Instagram

  Меню