Декретна відпустка 2022: головне, що потрібно знати

11 min read
  1. Що розуміють під поняттям декретної відпустки і хто має на неї право.
  2. Декретні виплати: коли, кому та скільки.
  3. Чи зараховується декрет у страховий та трудовий стаж для відпусток.

Особливе місце у житті жінки займає прекрасний період вагітності, народження дитини й догляду за нею. Це неповторний час очікування малюка, зустрічі з ним, виховання (часом непростий, проте такий виправданий)! Від самого початку вагітності або ж в міру наближення до дати пологів кожна жінка все частіше задумується про вихід у декретну відпустку. Для роботодавця така подія також не залишається поза увагою – потрібно встигнути підшукати заміну для працівниці, котра збирається йти у відпустку, і правильно все оформити. Тому потрібно чітко розуміти, що являє собою «декрет», скільки він триває, на кого оформляється тощо.

Декретна відпустка: з чого складається і хто має на неї право

Декілька слів про походження поширеної назви «декрет». Декретною таку відпустку почали називати ще в часи Радянського Союзу через нормативний акт (декрет) Раднаркому, датований 1917 роком, яким регулювався порядок її надання. Назва «декретна відпустка» збереглася до сьогодні й дуже активно використовується в народі, хоча в законодавстві місця не має.

Насправді поняття декретної відпустки складається не з одного, а декількох видів відпусток

У відпустку по вагітності та пологах може йти, безумовно, тільки жінка, котра готується народити дитину. А от відпусткою по догляду за дитиною можуть скористатися, крім матері, інші члени сім‘ї (батько, баба, дід чи інші родичі дитини, які фактично здійснюють догляд за нею, або особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, один із прийомних батьків чи батьків-вихователів). Така можливість з‘явилася з набранням чинності 09.05.2021 р. Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною».

Також у результаті прийняття вищеназваного закону в Україні з‘явився новий вид соціальної відпустки – відпустка при народженні дитини. Це одноразова оплачувана відпустка тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових та неробочих днів), якою може скористатися хтось один з нижчеперелічених осіб:

  • чоловік, дружина якого народила дитину
  • батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки
  • баба або дід, або інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

Оформлення відпусток по вагітності та пологах і по догляду за дитиною регламентується Кодексом Законів про Працю України.

На нашому youtube-каналі “Бізнесуй” ви можете переглянути цікаве відео на тему електронних трудових і це займе всього 5 хв.

Декретні виплати: коли, кому та скільки

Народження дитини, так чи інакше, супроводжується певними фінансовими витратами. Тому для майбутніх мам дуже зручним варіантом є отримання допомоги по вагітності та пологах до моменту народження малюка. З виходом у декрет в жінки з‘являється час і можливість підготуватися до такої важливої зустрічі.

На практиці навколо допомоги по вагітності та пологах виникає безліч запитань: кому нараховується, ким та коли виплачується, як розраховується і т. д. Тому отримуємо відповіді просто зараз.

Відповідно до Закону України “Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування” декретну допомогу можуть отримати:

  • застраховані особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), інших підставах, передбачених законом, – у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати
  • добровільно застраховані особи, застраховані особи, які працюють на умовах цивільно-правового договору, здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність, – протягом десяти днів після призначення допомоги.

Допомога по вагітності та пологах призначається на основі листка непрацездатності, котрий видається працівниці з 30 тижнів вагітності. Оплачуються в загальному порядку 126 календарних днів – 70 днів до передбачуваної дати пологів і 56 днів – після пологів.

Наприклад, якщо працівниці відкрито е-лікарняний 06 грудня 2021 року, це означає, що відпустка по вагітності та пологах буде тривати до 10 квітня 2022 року включно (126 календарних днів), а з 11 квітня 2022 року працівниця має приступити до роботи (або ж оформити інший вид декретної відпустки – по догляду за дитиною).

Термін оплачуваної відпустки по вагітності та пологах може бути продовжено на 14 днів у разі ускладнених пологів чи при народженні двох та більше дітей.

За 180 календарних днів виплачується допомога жінкам, віднесеним до І-ІV категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (90 днів – до пологів та 90 днів – після пологів).

Особам, які усиновили або взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, допомога призначається за період з дня усиновлення чи встановлення опіки й до закінчення строку післяпологової відпустки.

№ з/п Категорія особи, яка йде у відпустку по вагітності та пологах Тривалість відпустки по вагітності та пологах
1 Жінки в усіх інших випадках, окрім пп. 2-4 (загальних випадках) 126 календарних днів (70 днів до передбачуваної дати пологів і 56 днів – після пологів)
2 Жінки при ускладнених пологах; народженні двох та більше дітей 140 календарних днів (70 днів до передбачуваної дати пологів і 70 днів – після пологів)
3 Жінки, віднесені до І-ІV категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 180 календарних днів (90 днів до передбачуваної дати пологів і 90 днів – після пологів)
4 Особи, які усиновили або взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження З дня усиновлення чи встановлення опіки – до закінчення 56 календарних днів після пологів

Чи враховується декрет у страховий та трудовий стаж для відпусток

Наші спеціалісти з бухгалтерського аутсорсингу завжди вкурсі змін у законодавстві.

Часто на практиці виникає питання, чи нараховуються дні щорічної основної відпустки за період декрету. Який залишок невикористаної відпустки матиме працівниця після виходу на роботу з урахуванням періоду перебування у декретній відпустці? А також, чи враховується декрет у страховий стаж працівниці/працівника.

Тут все однозначно: період відпустки по вагітності та пологах зараховується до стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку; період відпустки по догляду за дитиною – ні. Такий порядок встановлено Законом України «Про відпустки»

А от до страхового стажу потрапляють обидва періоди:

  1. Відпустка по вагітності та пологах – страхові внески платить роботодавець;
  2. Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – страхувальниками виступають органи праці та соціального захисту населення, котрі виплачують працівниці/працівнику таку допомогу.

Проте відпустка по догляду за дитиною від 3 до 6 років до страхового стажу не потрапляє, адже допомога в такому випадку не надається (за працівницею/працівником зберігається лише робоче місце) і страхові внески відповідно не сплачуються.

Дізнатися актуальну інформацію щодо свого страхового стажу можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Поділитися:

Інші новини

Меню