Питання про можливість продовжувати чи необхідність припинити виконання обов’язків директора компанії під час перебування у відпустці чітко не врегульовано законодавством України.

Директор у відпустці: працювати чи ні?

6 min read

Питання про можливість продовжувати чи необхідність припинити виконання обов’язків директора компанії під час перебування у відпустці чітко не врегульовано законодавством України.

Досить часто в такій ситуації керівники підприємств продовжують виконувати частину своїх функцій – наприклад, підписують платіжні доручення в клієнт-банкінгу, відправляють звіти в електронному вигляді тощо.

Виникає питання: чи можуть здійснені директором в період його відпустки правочини бути визнаними як недійсні?

Директор — це виконавчий орган підприємства, права та обов’язки якого прописані  у Цивільному Кодексі України, де про призупинення повноважень директора на час перебування у відпустці нічого не сказано.

Можливо це і спонукало Державну Службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва висловитися, що факт надання відпустки керівникові не припиняє його повноважень, окрім випадків, якщо на цей час було призначено заступника (лист № 8361 від 17.10.2014 р.).

Якщо управління підприємством здійснюється  безпосередньо власником, то висновок листа можна однозначно вважати справедливим. Проте, якщо директор є найманим працівником, працевлаштованим за  трудовим договором, то на нього поширюються положення трудового законодавства України. Зокрема, відпустка гарантується усім працівникам. Логічно, що у період перебування у відпустці посадова особа не може бути притягнена до відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків. Положення статті 79 КЗпП України про можливість відкликання працівника з відпустки також підтверджує, що відпустка сама по собі не передбачає виконання працівником його трудових обов’язків.

Такий підхід розділяє Мінсоцполітики (лист № 376/06/186-16 від 17.10.2016 р.), наголошуючи, що на даний період повноваження директора компанії мають бути припинені.

Якщо виходити з того, що у період перебування у відпустці посадові повноваження директора тимчасово припиняються, факти здійснення ним правочинів від імені підприємства у цей час можна розглядати як дії, вчинені без відповідних повноважень. Тож формальні підстави для виникнення питань зі сторони контролюючих органів про визнання вчинених директором правочинів недійсними – є.

Окрім цього, за таких умов факт підписання директором офіційних документів може формально містити ознаки злочину, передбаченого ст. 366 Кримінального Кодексу України (службове підроблення) як внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

Також ми знаємо,  що в державних установах поширена практика того, що керівники не підписують документи, датовані днем їх перебування у відпустці, у відрядженні або на лікарняному.

Отже, зважаючи на те, що питання щодо можливості продовжувати або необхідності припинити виконання своїх посадових повноважень директором у відпустці законодавчими актами не визначена, ризик настання вказаних вище негативних наслідків для підприємства, керівник якого продовжує виконувати свої функції, існує.

З метою уникнення ризиків на період відпустки керівника доцільно покладати тимчасове виконання його обов’язків на іншу посадову особу.  Якщо директор згідно з установчими документами має право призначати таку особу, то він робить це своїм наказом (розпорядженням). Якщо ж повноваження про призначення заступника директора належать до компетенції вищого органу (власника, зборів учасників тощо), то рішення про призначення тимчасово виконуючого обов’язки керівника приймається відповідним вищим органом і оформляється рішенням власника або протоколом загальних зборів учасників з подальшим оформленням наказу про тимчасове виконання обов’язків директора.

Директору у такий період варто утримуватись від здійснення будь-яких правочинів.

Для уникнення збоїв в роботі підприємства під час відсутності директора рекомендуємо завчасно обдумати деякі питання, наприклад щодо підписання платіжних документів  в інтернет-банкінгу, якщо є необхідність –  слід отримати електронні ключі на особу, що буде тимчасово заміняти директора.

Підписувати податкову звітність також слід особі, яка замінює директора. Податківці роз’яснюють, що уповноважена особа може це зробити(категорії 135.02, 135.03 ЗІР).  Подаючи звіт в «паперовому» вигляді, до пакету документів необхідно додати такі, що підтверджують повноваження особи-підписанта (статут, наказ чи розпорядження, довіреність тощо). Для подачі звітності в електронному вигляді на заступника потрібно отримати ЕЦП. Подумати про це слід також завчасно, адже про отримання ЕЦП особою, що заміняє керівника, потрібно повідомити ДФС. Для цього директор заздалегідь має направити через електронний сервіс повідомлення з інформацією про новий сертифікат.

Отже, найправильніший варіант дій у такій ситуації — заздалегідь делегувати іншій особі повноваження директора на період його відпустки, оформивши наказ по підприємству, та попередньо отримати ЕЦП.

Бухгалтер
Савосюк Ганна

Поділитися:

Інші новини

Меню