Набрав чинності Закон про ТОВ та ТДВ

10 min read

17.06.2018 р. набрав чинності новий Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон про ТОВ та ТДВ) (крім ч. 2 ст. 23 цього Закону щодо переходу частки ТОВ до спадкоємця, яка набирає чинності через рік з дня набрання чинності цим Законом). Найцікавіші зміни, які ним передбачено:

Зміна перша: законодавча

З 17.06.2018 р. у частині, що стосується товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, втратив чинність Закон «Про господарські товариства».

Це призведе до цікавого нюансу: саме визначення термінів «ТОВ» та «ТДВ» з вітчизняного законодавства зникають.

Зміна друга: організаційна

Кардинальна зміна законодавства, призводить до необхідності внести зміни до установчих документів ТОВ та ТДВ. Тож власникам ТОВ та ТДВ варто звернути на це особливу увагу.

На внесення таких змін у власників є рівно рік. До того ж, протягом цього строку ТОВ та ТДВ звільняються від сплати адміністративного збору за реєстрацію змін до статуту у зв’язку з приведенням його у відповідність із новим Законом. Однак, відкладати це на останній момент не варто!

Також, протягом рівно одного року навіть застаріла редакція статуту (якщо вона відповідала попередньому законодавству) є цілком легальною. Але – до першої зміни до нього! Тобто, якщо вже вносити зміни до статуту, слід подбати про всі зміни, яких вимагає новий Закон.

Зміна третя: кількість учасників не обмежена

Тепер, згідно з ч.1 ст.4 нового Закону, кількість учасників товариства не обмежується. До цього, кількість учасників ТОВ та ТДВ була обмежена 100 особами.

Зміна четверта: як формуватиметься статутний капітал за новими правилами

Тепер:

1) внески до статутного капіталу мають бути внесені не пізніше 6 місяців з дня державної реєстрації товариства;

2) вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення товариства.

Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. У порушника в такому випадку виникає ще 30 днів для погашення заборгованості.

Якщо вклад так і не було внесено, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

1) про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

2) про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;

3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

4) про ліквідацію товариства.

Новим Законом встановлено заборону на збільшення розміру статутного капіталу до повної оплати учасниками внесків.

Також, новий Закон про ТОВ та ТДВ передбачає можливість збільшення розміру статутного капіталу без додаткових вкладів його учасників – за рахунок нерозподіленого прибутку товариства. При цьому склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

Зміна п’ята: ТОВ, ТДВ та корпоративний договір

Новим у Законі про ТОВ та ТДВ є запровадження можливості укладання учасниками товариства в письмовій формі корпоративного договору, – це договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Також, корпоративний договір може передбачати умови, на яких учасник має право або зобов’язаний купити або продати частку у статутному капіталі (її частину), а також визначати випадки, коли таке право або обов’язок виникає.

Детальніше про цю зміну можна прочитати у статті нашої колеги тут.

Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або ж самим договором. Обов’язок оприлюднення корпоративного договору встановлено лише для товариств з державними інвестиціями (ст. 7 Закону).

Зміна шоста: ТОВ, ТДВ та наглядова рада

За ст. 38 нового Закону наглядова рада не є обов’язковим органом товариства, але в разі її утворення вона контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства в межах визначеної статутом компетенції. Натомість, ревізійну комісію, яка раніше здійснювала контроль за діяльністю керівника товариства, у новому Законі не передбачено.

До складу наглядової ради можуть входити незалежні члени (незалежні директори).

З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Якщо відносини з таким членом будуть трудовими, то, звісно, він буде отримувати зарплату. А ось цивільно-правовий договір може бути як оплатним, так і безоплатним.

Зміна сьома: як виплачуватимуться дивіденди

Як і раніше, дивіденди виплачуватимуться за рахунок чистого прибутку товариства, пропорційно розміру часток учасників. А ось сама процедура їх виплати буде змінена.

Згідно з ст.26 нового Закону, тепер дивіденди можуть виплачуватися за будь–який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом. А сама виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений статутом товариства або рішенням загальних зборів учасників. При цьому виплачуватимуться дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Окрім цього, новий Закон встановлює обмеження по виплаті дивідендів (ст.27). Зокрема, тепер товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

Зміна восьма: обмеження права керівника на вчинення певних правочинів

Глава V нового закону передбачає, що в статуті товариства може бути встановлено особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини).

Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50% вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників.

Зміна дев’ята: повідомлення кредиторів про зменшення статутного капіталу

За новим Законом (ч.3 ст.19) при зменшені статутного капіталу рішення про таке зменшення тепер не потрібно надсилати всім кредиторам, а лише тим, чиї вимоги не забезпечені заставою, гарантією чи порукою. Також змінено 3-денний на 10-денний строк для надсилання такого рішення. І тепер саме рішення не надсилається, а лише письмово повідомляється про нього.

Зміна десята: частку в ТОВ або ТДВ можна відчужити або передати в заставу

Частку в ТОВ або ТДВ можна відчужити або передати в заставу, це передбачає ст.21 нового Закону, але вона ж встановлює, що статутом товариства може бути передбачено, що відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників.

Якщо Вам потрібна юридична підтримка, або у Вас з’явись питання щодо внесення змін до статуту товариства та стосовно нових положень Закону, будь-ласка звертайтесь до нас за телефоном +38 044 492 87 16 або заповнюйте форму на сайті, і ми Вам перетелефонуємо.

Поділитися:

Інші новини

Меню