Норми ПКУ при складанні декларацій з прибутку

Норми ПКУ при складанні декларацій з прибутку

9 min read

У даній статті спробуємо розібратися в нюансах і тонкощах застосування платниками податків норм пп.140.5.4 ПКУ при складанні декларацій з прибутку за звітні періоди 2018 року.

Даний підпункт (в редакції з 01.01.2018г.) Вимагає коригування (зменшення) фінансових витрат для цілей складання декларації з прибутку на 30% вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у:

  1. Неприбуткових організацій, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого придбання.
  2. Нерезидентів, зареєстрованих в країнах, включених до Переліку, затвердженого Постановою КМУ № 1045 від 27.12.2017г. (Далі – Перелік № 1045).
  3. Нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до Переліку, затвердженого Постановою КМУ № 480 від 04.07.2017г. (Далі – Перелік № 480).

При цьому по кожній із трьох вищезгаданих груп контрагентів існують свої особливості, з якими ми спробуємо розібратися нижче.

Придбання товарів (робіт, послуг) у неприбуткових організацій

Передбачені цим підпунктом обмеження можуть не застосовуватися платником податків, якщо загальна сума отриманих платником податку у таких неприбуткових організацій товарів (робіт, послуг) сукупно протягом податкового року не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня такого податкового року – для 2018 року цей ліміт становить 93 075 грн.

Окрім того, якщо такі товари (роботи, послуги) були придбані платником податків у неприбуткової організації, яка є бюджетною установою, передбачене пп. 140.5.4 «30-відсоткове обмеження» не застосовується взагалі (незалежно від суми такого придбання).

Аналогічне виключення передбачено і для неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика в такому об’єднанні є умовою провадження діяльності страховика відповідно до закону.

Придбання товарів (робіт, послуг) у нерезидентів згідно з Переліком № 1045

Даний Перелік вступив в силу з 01.01.2018г. Зпочатку в нього було включено 85 країн. Однак, Постановою КМУ № 108 від 31.01.2018г., що набрав чинності з 07.03.2018г., з даного Переліку були виключені 5 країн: Грузія, Республіка Естонія, Латвійська Республіка, Республіка Мальта і Угорщина. Таким чином, у нас в 2018 році з’являється два різних періоду («до 06.03.2018г.» і «з 07.03.2018г.»), у яких можливе різне застосування пп.140.5.4 ПКУ в контексті Переліку № 1045.

Чинне податкове законодавство України, на жаль, не встановлює чітких часових меж застосування (незастосування) норм податкового законодавства для випадків виключення деяких країн з переліку країн з низькоподатковою юрисдикцією (на відміну, наприклад, від Переліку специфічних організаційно-правових форм нерезидентів) – пп.39.2 .1.2 ПКУ визначає такі часові межі тільки для випадків включення нових країн до цього переліку (та й то тільки з метою визначення відповідних операцій контрольованими). Тому, в даній ситуації доводиться покладатися на точку зору контролюючих органів.

З Листа ДФС від 02.05.2018 р N 12908/7 / 99-99-15-02-01-17 слід, що передбачене пп.140.5.4 ПКУ 30% -ве обмеження на формування «податкових витрат» має застосовуватися тільки для операцій з придбання товарів (робіт, послуг) у резидентів Грузії, Латвії, Естонії, Мальти та Угорщини, здійсненим у період із 01.01.2018г. по 06.03.2018г.

Придбання товарів (робіт, послуг) у нерезидентів згідно з Переліком № 480

На відміну від перших двох груп контрагентів, дана група в пп. 140.5.4 ПКУ з’явилася лише з 01.01.2018 року. Перелік № 480 включає 95 організаційно-правових форм нерезидентів із 26 країн світу, придбання платником податку товарів (робіт, послуг) у яких вимагає від платника податків проведення коригування (зменшення) «податкових витрат» на 30% від їх вартості. При цьому норми пп.140.5.4 ПКУ виписані таким чином, що необхідність коригування «податкових витрат» виникає у платника податків з будь-яких операцій платника податків, пов’язаних з набуттям ним товарів (робіт, послуг) у нерезидентів із Переліку № 480.

У зв’язку з цим звертає на себе увагу останній абзац п.39.2.1.1. ПКУ – «якщо нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту” г “цього підпункту, в звітному році сплачувався податок на прибуток (корпоративний податок), господарські операції платника податків з ним при відсутності критеріїв, визначених підпунктами “а” – “в” цього підпункту, визнаються неконтрольованими »(варто відзначити, що сам Перелік № 480 як раз і був прийнятий« відповідно до пп. г) пп. 39.2.1.1 ПКУ »).

ДФС вважає, що в разі надання нерезидентом відповідної довідки, що підтверджує сплату ним податку на прибуток (корпоративного податку), операції платника податків з таким нерезидентом не вважатимуться контрольованими навіть в разі, якщо організаційно-правова форма такого нерезидента та включена до Переліку № 480.

Однак, на жаль, з формальної точки зору такий виняток (у разі підтвердження нерезидентом сплати податку на прибуток) не згадується для цілей застосування норм пп. 140.5.4 ПКУ. Тому, поки (до появи відповідних роз’яснень з боку ДФС) ми б не рекомендували платнику податків ігнорувати вимоги пп.140.5.4 за операціями придбання товарів (робіт, послуг) у нерезидентів, включених до Переліку № 480, навіть в разі надання таким нерезидентом документального підтвердження сплати ним у звітному періоді податку на прибуток (корпоративного податку).

Окрім специфічних нюансів застосування норм пп.140.5.4 ПКУ для кожної з вищевказаних груп контрагентів, існує також ряд досить важливих інших нюансів (загальних для всіх трьох груп таких контрагентів), на яких ми більш детально зупинимося в нашій іншій статті.

Поділитися:

Інші новини

Меню