Оплата за дни командировки

Оплата за дні відрядження

7 min read

У даній статті пропонуємо вам розглянути питання оплати праці за час перебування працівників у відрядженні.

Досить часто оплата днів відрядження здійснюється підприємствами як «звичайна зарплата» (виходячи з окладів, доплат, премій, тощо за поточний місяць). Стаття 121 КзПП звичайно передбачає здійснювати оплату за виконану роботу працівникам, які направлені у службове відрядження, згідно умов трудового або колективного договору. Але, звертаємо вашу увагу, що вказана стаття містить також вимогу оплачувати дні відряджень в розмірі не нижче середнього заробітку.

Тобто КзПП встановлює необхідність розрахунку та порівняння двох показників: денного та середньоденного заробітку відрядженого працівника. Оплату днів відрядження слід здійснювати виходячи з показника, який виявиться більшим. Непроведення розрахунку середньої зарплати в деяких ситуаціях може призвести до недоплати заробітної плати працівникові, зокрема, у випадках, якщо на підприємстві здійснюється виплата премій. Це, в свою чергу, може стати приводом для нарахування штрафних санкцій під час перевірки інспекцією з праці або виникнення претензій з боку працівників.

Розрахунок денного заробітку, як правило, не викликає труднощів у бухгалтерів. Він визначається так, нібито працівник не перебував у відрядженні (загальну заробітну плату необхідно розділити на відпрацьовані робочі дні у місяці перебування у відрядженні).

Методика визначення середньоденного заробітку, встановлена Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ № 100 від 08.02.1995р. (далі – Порядок 100), загалом також не передбачає складних розрахунків: необхідно розділити зарплату за фактично відпрацьовані робочі дні (показник А) протягом двох місяців, що передують місяцю відрядження, на число відпрацьованих робочих днів (показник Б) за цей період.

Проте на практиці ми зіткнулись з виникненням питань у бухгалтерів стосовно того, як правильно розрахувати середньоденну зарплату, якщо працівник часто (майже щомісяця) буває у відрядженнях і на підприємстві здійснюється виплата премій.

Справа в тому, що згідно з пунктом 4 Порядку 100 при обчисленні середньої зарплати не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток. Тому, якщо у розрахунковому періоді (два попередні місяці) працівник знаходився у відрядженні і оплата днів відрядження була здійснена за денною заробітною платою, то у розрахунку середньої зарплати мають бути враховані дні відрядження та оплата за ці дні. Якщо ж оплата днів відрядження у розрахунковому періоді була здійснена за середньою заробітною платою, то дні відряджень та оплата цих днів не враховуються при розрахунку середньої зарплати. Тобто кількість відпрацьованих днів (показник Б) за розрахунковий період у такому випадку буде визначена без урахування днів відрядження в цьому періоді.

При визначенні зарплати за розрахунковий період необхідно враховувати основну зарплату, доплати, надбавки, а також премії, які не носять разового характеру. За загальним правилом премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю. Премії за квартал та більш тривалий період включаються у розрахунок в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. При цьому, якщо у розрахунковому періоді робочі дні відпрацьовані неповністю, то премії мають враховуватися пропорційно фактично відпрацьованому часу.

Тому, якщо дні відряджень не враховуються при розрахунку показника Б (у зв’язку з оплатою цих днів за середньою зарплатою), то при розрахунку показника А відповідним чином необхідно виключити премії, які приходяться на дні таких відряджень. Якщо ж дні відряджень враховуються при визначенні відпрацьованого періоду, то коригувати суму премії пропорційно фактично відпрацьованим дням немає необхідності.

При цьому, слід врахувати роз’яснення Мінсоцполітики України (лист № 283/13/155-12 від 18.04.2012р.), відповідно до яких «У разі виплати середньої заробітної плати за період відрядження премій за цей період не нараховують».

Нижче розглянемо приклад розрахунку заробітної плати за дні відряджень:

Показник Жовтень Листопад Грудень
Кількість робочих днів за графіком 20 22 22
Кількість днів відрядження 16 20 21
Кількість решти робочих днів 4 2 1
Посадовий оклад 10 000 10 000 10 000
Щомісячна премія 2 000 2 000 2 000
Премія за 3-й квартал 9 000
Премія за попередній рік, виплачена у квітні поточного року 50 000
Денна заробітна плата (10 000+2 000)/22

=545,45

Кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді (показник Б) 4+2=6
Заробітна плата за фактично відпрацьовані робочі дні у розрахунковому періоді (показник А) 10 000/20*4+10 000/22*2+

(2000*2+9000/3*2+50000/12*2)/42*6

= 5 528,14

Середньоденна заробітна плата у розрахунковому періоді 5 528,14/6 = 921,36
Оплата днів відрядження 921,36*21=

19 348,56

Оплата решти робочих днів 545,45*1=545,45
Всього заробітна плата за грудень 19 348,56+545,45

=19 894,01

З’ясувати інші нюанси розрахунку середньої заробітної плати та отримати відповіді на практичні питання ви можете, звернувшись до спеціалістів нашої компанії.

Провідний Аудитор
Хитун Світлана

Поділитися:

Інші новини

Меню