Все про податкову знижку.

Як отримати податкову знижку на навчання

11 min read

Що таке «податкова знижка»

Відповідно до п.п. 14.1.170 ПКУ податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених ПКУ.

Тобто, податкова знижка застосовується лише до доходів у вигляді заробітної плати, і не застосовується до доходів фізичних осіб-підприємців або самозайнятих осіб.

Які освітні витрати можуть бути включені до податкової знижки

На підставі п.п. 166.3.3 ПКУ платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів:

 • дошкільної
 • позашкільної
 • загальної середньої
 • професійної (професійно-технічної)
 • вищої освіти.

Тобто, платник податку має право на податкову знижку стосовно оплачених витрат на освіту або стосовно себе особисто, та/або члена його сім’ї (батьки, чоловік або дружина, діти, в тому числі усиновлені).

Яким має бути документальне підтвердження освітніх витрат

Відповідно до п.п. 166.2.1 ПКУ освітні витрати мають бути підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача).

Зокрема:

 • квитанціями
 • фіскальними чеками
 • товарними чеками
 • прибутковими касовими ордерами
 • копіями договорів,

У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Для уникнення можливих непорозумінь з податківцями у платіжних документах варто зазначати як дитину, так і ту особу, , яка в подальшому буде звертатись за податковою знижкою.

Скільки податку на доходи фізичних осіб можуть повернути

Загальний алгоритм врахування податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку на суму витрат, понесених за навчання, за наслідками звітного податкового року, має наступний вигляд:

 1. Визначається річна сума нарахованої заробітної плати (така інформація береться з довідки про доходи від роботодавця).
 2. На підставі підтверджувальних документів визначається сума освітніх витрат платника податку, дозволених до включення до податкової знижки. При цьому загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може бути більшою за річну суму нарахованої заробітної плати.
 3. Сума податку на доходи фізичних осіб, яка може бути повернута платнику податку у зв’язку з використанням права на податкову знижку обраховується наступним чином:
  Сума ПДФО до відшкодування = сума ПДФО, сплаченого роботодавцем із заробітної плати за календарний рік – сума ПДФО, визначена як добуток річної заробітної плати, зменшеної на суму понесених платником податку витрат на оплату за навчання, та ставки податку (наразі 18%).

Що необхідно зробити для отримання відшкодування податку

Підстави для нарахування податкової знижки відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається до 31 грудня включно наступного за звітним податкового року до контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Сума податку, що має бути повернута, зараховується на банківський рахунок платника податку, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в податковій декларації про майновий стан і доходи протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.

Коли можна скористатись податковою знижкою

З метою отримання податкової знижки на суму коштів, сплачених платником податку протягом звітного року на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, декларація про майновий стан і доходи подається за 2021-ий календарний рік у строк до 31 грудня 2022 року.

Поділитися:

Інші новини

Меню