Публічний показ відеороликів

6 min read

Деякі власники об’єктів харчової індустрії ніколи і не чули про обов’язок надавати автору грошову (або іншу – за домовленістю) винагороду за публічний показ в своєму закладі відеороликів та кінофільмів.

По-перше, ми звернемо увагу на законодавчо закріплене право суб’єктів інтелектуальної власності – відповідно до ст. 15 та ч. 2 ст. 17 Закону України “Про авторські та суміжні права” (далі ЗУ “Про АСП”) автори (або суб’єкти, яким належать майнові авторські права) за кожний публічний показ аудіовізуального твору або комерційний прокат його примірників мають право на справедливу грошову винагороду, яка сплачується та розраховується організаціями колективного управління або іншим способом.

Тому, є два шляхи сплати такої винагороди:

Безпосередньо автору (через укладання з ним авторської угоди);
Через органи колективного управління (надалі ОКУ).
Якщо зі способом сплати безпосередньо автору не виникає ніяких питань, то стосовно ОКУ – завжди. Насамперед слід розібратися що ж таке ці ОКУ? Відповідно до Закону України “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав” це громадське об’єднання зі статусом юридичної особи, що не має на меті отримання прибутку, засноване виключно правовласниками, діяльність якого спрямована на колективне управління майновими правами на об’єкти авторського права і (або) суміжних прав. Друге питання, яке виникає – це де ж їх шукати і яким чином здійснюється виплата грошової компенсації авторам за використання їх об’єктів інтелектуальної власності? Вичерпний перелік ОКУ та порядок виплати винагороди міститься на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Наступним питанням, яке часто задають є: Чи можна транслювати та монтувати відео-ролики з платформи YouTube?

Питання транслювання відео-роликів з каналів, існуючих на платформі YouTube – регулюються не тільки чинним законодавством України, але і політикою конфіденційності YouTube. Ця платформа контролює свій контент та слідкує за дотриманням не тільки українського законодавства про захист авторських прав, але й всіх держав, у яких існує YouTube. Власники даного сайту знімають з себе відповідальність за порушення авторських прав, попереджаючи користувачів, що усі майбутні суперечки щодо інтелектуальної власності повністю будуть лежати на плечах останніх. Відповідно до тієї самої політики конфіденційності YouTube – відеоролики, якими діляться користувачі поділяються на три види:

Ролики, які перебувають у відкритому доступі – можуть переглядати будь-які користувачі, а також мають право “ділитися” ними без обмежень;
Ролики, які перебувають в обмеженому доступі – можуть переглядатися лише обмеженим чітко визначеним колом осіб;
Ролики з доступом за посиланням – можуть переглядати лише користувачі, що мають відповідний URL, і також можуть “ділитися” ними з іншими користувачами.
Отже, на нашу думку, демонструвати відео-ролики з Youtube, що місять допустимий контент, – дозволяється у випадку, якщо вони знаходиться у відкритому доступі.

Що ж стосується монтажу – то згідно зі ст. 20 ЗУ “Про АСП” автори похідних творів мають право користуватися і право на захист свого відеоролику лише у випадку, якщо ними були дотримані права автору первинного твору. Тому, створення нової роботи на основі чужого твору допустимо лише після отримання дозволу володільця авторських прав.

Отже, виходячи з нашої практики, для демонстрації та публічного показу кінофільмів, відео-роликів, кліпів чи музичних творів в закладах громадського харчування – не потрібні спеціальні дозвільні документи (державні посвідчення), АЛЕ в обов’язковому порядку, необхідно сплатити грошову винагороду суб’єктам інтелектуальної власності.

Помічник юриста
Войленко Анна

Поділитися:

Інші новини

Меню