Резерв відпусток у неприбуткових організаціях

Чи потрібно неприбутковим організаціям створювати резерв на оплату днів невикористаних відпусток?

7 min read

 

Дуже часто від бухгалтерів неприбуткових організацій (зокрема, благодійних фондів, громадських організацій) ми чуємо питання, а чи потрібно таким організаціям створювати резерв на оплату днів невикористаних відпусток. Адже вони в своїй більшості не формують собівартості продукції / послуг, рівномірність віднесення до складу якої витрат на оплату праці, та в тому числі оплату відпусток, і є однією із задач створення такого резерву.

Які вимоги висуває наше законодавство до неприбуткових організацій, що складають свою фінансову звітність відповідно до Н(С)БО?

За загальним правилом, наші стандарти бухобліку зобов’язують підприємства визнавати зобов’язаннями виплати за невідпрацьований час, які підлягають накопиченню. Визнаються такі зобов’язання шляхом створення забезпечення у відповідному періоді для відшкодування майбутніх витрат, зокрема, на оплату відпусток працівникам (про це йдеться в пункті 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання» та пункті 7 П(С)БО 26 «Виплати працівникам»).

В той же час існують певні виключення. Так, згідно із пунктом 8 розділу І П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» право не нараховувати згаданий резерв, а визнавати витрати на оплату відпусток в періоді їх фактичного нарахування, мають два типи суб’єктів малого підприємництва (далі за текстом – СМП), а саме:

  • юрособи – єдиноподатківці, які відповідають критеріям, що встановлені в п.п. 3 пункту 291.4 статті 291 ПКУ та ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства;
  • юридичні особи, які відповідають критеріям мікропідприємництва.

Громадські та благодійні організації не є платниками єдиного податку, оскільки мають статус неприбуткових. Таким чином, вони не можуть відноситись до першого типу СМП, що звільнені від обов’язку нараховувати резерв відпусток.

Як визначити чи неприбуткова організація відноситься до другого типу СМП?

Для цілей складання фінансової звітності за 2017 рік та більш ранні періоди підприємства та організації використовували критерії, встановлені статтею 55 Господарського кодексу України. Зокрема, до мікропідприємств відносились підприємства будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, середня кількість співробітників за рік в яких не перевищувала 10 осіб, а дохід за цей же період від усіх видів діяльності не перевищував 2 млн. євро (за середньорічним курсом НБУ).

Починаючи з 2018 року при визначенні того, чи відповідає ваша організація критеріям мікропідприємництва слід керуватися класифікацією підприємств, яку було додано в Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність (зміни внесені Законом  від 05.10.2017р. №2164-VIII).

Згідно із п. 2 статті 2 вищезазначеного Закону до мікропідприємств можуть бути віднесені підприємства та організації, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

  • середня кількість співробітників не більше 10 осіб;
  • активи мають балансову вартість не більше  350 тисяч євро;
  • чистий дохід від реалізації продукції та послуг не перевищує 700 тисяч євро.

Національне законодавство не передбачає інших окремих виключень, пільг чи додаткових вимог в питаннях створення забезпечень, у тому числі на оплату днів невикористаних відпусток, для неприбуткових організацій.

Тому, якщо ваша організація відповідає критеріям мікропідприємництва, ви маєте право у наказі про облікову політику прописати норму про застосування права на виключення, передбачені пунктом 8 розділу І П(С)БО 25, та не створювати забезпечення на оплату днів невикористаних відпусток.

Що робити, якщо неприбуткова організація не відповідає критеріям мікропідприємництва?

В усіх інших випадках громадські організації, благодійні фонди та інші неприбуткові організації мають керуватися загальними вимогами та відображати в своєму обліку та фінансовій звітності резерви на оплату накопичених днів відпусток.

Обов’язок нараховувати резерв відпусток стосується і організацій, які складають свою фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінзвітності. Така вимога міститься в МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи».

Тож, якщо ви не створювали резерв раніше, то саме час це виправити. Тому при  проведенні інвентаризації не забудьте одним з етапів запланувати проведення інвентаризації днів невикористаних відпусток по кожному працівнику та суми резерву. При визначенні величини резерву станом на кінець року необхідно буде обрахувати суму добутків залишку накопичених днів відпусток та середньоденної зарплати по кожному співробітнику (включаючи суми нарахування ЄСВ).

Якщо ж у вас виникнуть практичні питання при розрахунку або відображенню у обліку та фінансовій звітності операцій зі створення забезпечень на оплату днів невикористаної відпустки, спеціалісти компанії UHY Prostir будуть раді допомогти та надати чіткі та обґрунтовані відповіді.

Також пропонуємо розглянути нашу сторінку щодо проведення аудиту неприбуткових організацій.

Поділитися:

Інші новини

Меню