Від’ємні курсові різниці в складі витрат

5 min read

Останнім часом в засобах масової інформації з’являється все більше новин про те, що співробітники Державної фіскальної служби України під час проведення перевірок платників податків не визнають в складі витрат від’ємні курсові різниці, пов’язані з  перерахунком кредиторської заборгованості такого платника податку за/перед будь-яким нерезидентом (за отриманим кредитом/позикою, за товари (роботи, послуги) і т.п.). Більше того, з такою ситуацією зіткнувся також й один з наших клієнтів, якого податківці намагалися позбавити права на відображення в податковому обліку витрат на суму 35 млн. грн. Таку позицію податківці обгрунтовують нормами п. 9  П(с)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» (далі – ПСБО 21).

Тож давайте спробуємо розібратися, наскільки правомірною є дана позиція контролюючого органу та чи варто платнику податків з нею погоджуватися.

За загальним правилом, в переважній більшості випадків курсові різниці від перерахунку «монетарних» статей заборгованостей в іноземній валюті відображаються в складі витрат поточного періоду (див. п. 8 ПСБО 21 та Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р.  N 291). Однак, чинне законодавство України передбачає й деякі винятки з цього «загального правила», а саме:

  • курсові різниці, які виникають внаслідок перерахунку зобов’язань засновників при формуванні статутного капіталу, відображаються у складі додаткового капіталу (див. останній абзац п.8 ПСБО 21),
  • курсові різниці, які виникають щодо дебіторської заборгованості або зобов’язань за розрахунками із господарською одиницею за межами України, погашення яких не плануються і не є ймовірними в найближчій перспективі, відображаються у складі іншого додаткового капіталу та відображаються в іншому сукупному доході (див. п. 9 ПСБО 21).

Податківці під час проведення свої перевірок, спираючись саме на п.9 ПСБО 21, відмовляють платникам податків в праві на витрати поточного періоду за курсовими різницями по заборгованостям перед будь-яким нерезидентом (як нерезидентом-засновником платника податку, так і звичайним нерезидентом-постачальником чи позикодавцем), якщо такі заборгованості фактично не погашалися платником податків протягом тривалого періоду часу (внаслідок скрутного фінансового становища платника податків, у відповідності з умовами відповідних договорів з нерезидентами чи з інших причин).

На наше переконання, така позиція контролюючих органів є безпідставною, оскільки чинне законодавство України не містить вимоги відображати курсові різниці від перерахунку заборгованостей за будь-яким нерезидентом в складі додаткового капіталу – в п.9 ПСБО 21 мова йде не про «будь-якого нерезидента», а конкретно про «господарську одиницю за межами України». Визначення такої господарської одиниці наведено в п. 4 ПСБО 21: «господарська одиниця за межами України – дочірнє, асоційоване, спільне підприємство, філія, представництво або інший підрозділ підприємства, які перебувають або ведуть господарську діяльність за межами України».

Таким чином, платник податку зобов’язаний дотримуватися вимог п.9 ПСБО 21 виключно у випадку, якщо він має справу з валютною заборгованістю по його дочірньому (асоційованому, спільному) підприємству або філії (представництву, іншому підрозділу) такого платника податку. Визначення таких специфічних підприємств та відокремлених підрозділів наведено, зокрема, в Наказі Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року N 97, Господарському кодексі України та деяких інших нормативно-правових документах.

Курсові ж різниці від перерахунку валютної заборгованості за/перед будь-яким іншим нерезидентом (в тому числі засновником/акціонером платника податку) відображаються платником податку в звичайному порядку – в складі витрат звітного періоду.

Директор Аудиторського напрямку
Сертифікований аудитор
Сафінський Віктор

Поділитися:

Інші новини

Меню