Виплата дивідендів

9 min read

До нас звернувся один з клієнтів з наступним питанням:

На початку року учасники ТОВ прийняли рішення про розподіл прибутку минулих звітних періодів шляхом виплати дивідендів учасникам. При цьому в відповідному протоколі зборів учасників, яким таке рішення було оформлене, також було зазначено, що виплата таких дивідендів має бути проведена в 4-му кварталі поточного року. В 4-му кварталі поточного року керівник ТОВ видав наказ про виплату даних дивідендів учасникам, на підставі чого вони й були виплачені, а в обліку було відображене їх нарахування. Утримання та сплата ПДФО та військового збору з даних дивідендів також відбулося в 4-му кварталі поточного року – після та на підставі вищезгаданого наказу керівника ТОВ. Чи вбачаєте ви в даній ситуації які-небудь податкові ризики?

На наш погляд, такі дії керівництва ТОВ не відповідають вимогам чинного законодавства України з наступних причин:

  • Згідно з п. 170.5.1 ПКУ ТОВ є податковим агентом фізичних осіб – учасників «під час нарахування на їх користь дивідендів»,
  • Згідно з 170.5.4. ПКУ доходи фізичних осіб-учасників ТОВ «остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку».
  • Порядок утримання та перерахування податковими агентами до бюджету ПДФО з доходів фізичних осіб (в тому числі – й доходів у вигляді нарахованих дивідендів) викладено в п. 168.1 ПКУ. Так, згідно з нормами даного пункту, ПДФО має бути сплачено до бюджету або в момент виплати дивідендів (якщо така виплата відбувається до закінчення 30-го календарного дня після їх нарахування), або ж не пізніше 30-го календарного дня після нарахування фізичним особам доходів у вигляді дивідендів.
  • Таким чином, при визначенні дати виникнення в ТОВ обов’язку стосовно перерахування до бюджету ПДФО та військового збору з сум нарахованих учасникам дивідендів ключовим питанням є дата (період) нарахування таких доходів фізичним особам (і, як наслідок – дата відображення в обліку ТОВ заборгованості перед учасниками за належними їм дивідендами).
  • Згідно з нормами чинного законодавства України усі питання розподілу прибутку (в тому числі й його направлення на виплату дивідендів) належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників. Відповідно, керівник ТОВ не може (шляхом видачі будь-яких наказів чи в інший спосіб) встановлювати період (дату) нарахування дивідендів учасникам – це можуть робити лише учасники ТОВ під час проведення Загальних зборів. Будь-які рішення учасників оформлюються відповідними Протоколами Загальних зборів.
  • В свою чергу, керівник ТОВ в рамках власних повноважень може лише «забезпечувати виконання рішень Загальних Зборів».
  • Протоколом зборів учасників ТОВ було прийняте рішення про нарахування дивідендів – будь-які наступні накази керівника ТОВ регулювали питання лише періодичності, черговості та сум їх виплати учасникам.
  • Окремо звертаємо Вашу увагу на те, що наша позиція стосовно дати періоду нарахування дивідендів повністю співпадає в тому числі й з позицією співробітників Державної фіскальної служби України, викладеної ними в офіційному виданні ДФСУ – http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100004440-dividendi-narakhuvannya-viplata-oblik . Як бачимо, податківці також впевнені, що проведення Дт 443 Кт 671 (тобто, нарахування дивідендів учасникам ТОВ) необхідно здійснювати саме «за датою прийняття рішення (це дата загальних зборів, яка зазначена у протоколі таких зборів)».

Зважаючи на вищевикладене, вимушені констатувати, що за операціями з нарахування та виплати ТОВ дивідендів учасникам, здійсненим ним протягом поточного року, було допущене неповне та несвоєчасне перерахування до бюджету сум ПДФО та військового збору.

Директор Аудиторського напрямку
Сертифікований аудитор
Сафінський Віктор

Поділитися:

Інші новини

Меню